مرور برچسب

قاديانيه/احمديه

فرقه‌ قادیانیه یا احمدیه/ بخش پایانی

مطالعه بخش نخست مقاله: فرقه‌ قادیانیه یا احمدیه / بخش نخست نهضت مسیحایی در اسلام معاصر احمدیه از ابتدای ظهورش در هند در سال ۱۸۸۹، یکی از فعال ترین و جنجال برانگیزترین نهضت ها بوده است. این فرقه…