تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

قرآن و عترت

پاسخ محمد محمدرضایی به اظهارات آیت الله سید کمال حیدری؛

دین و کرونا| هدف اصلی دین کمال انسان است، نه کشف واکسن کرونا

محمد محمدرضایی نوشت: هدف اصلی دین به کمال رساندن فضائل اخلاقی و برانگیزاننده فطرت و دعوت به توحید و آزادی انسان از قیدها و بندهای نادرست است نه کشف واکسن فلان ویروس از جمله ویروس کرونا.