مرور برچسب

قرآن کلام خدا

چرا قرآن بی‌تردید کلام خداست؟

ادیان‌نیوز: در میان مستشرقان ادعا شده که قرآن ساخته‌وپرداختۀ پیامبر است که آن را با اسلوبی بلاغی مزین ساخته و به خداوند نسبت داده است تا آن را در هاله‌ای از قداست قرار دهد. این سخن را نه با این صراحت…