مرور برچسب

قلمرو علم

اینک نوبت مرگ است

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، دکتر مهراب صادق‌نیا، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در آخرین پست تلگرامی‌اش درباره «پدیدۀ مرگ» چنین نوشت: تا یک قرن پیش شاید هیچ پدیده‌ای  به اندازه مرگ…