مرور برچسب

كُستي

سُدره (Sudrah (Sacred shirt

ردنا (ادیان نیوز)/ آیینﻫای تشرف و ورود به دورهﻯ بلوغ، در نزد اقوام و ادیان مختلف به اشکال گوناگون جلوهﮔر بوده و همواره این آیینﻫا با یکسری رمز و راز و رفتارهای اسرارآمیز و نمادین همراه میﺑاشند و…