بایگانی‌ مادحین
حسینی که هست، حسینی که ساخته اند ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
سیری در فرایند ناکارمدسازی دستگاه حسینی/

حسینی که هست، حسینی که ساخته اند

معمولا جبهه باطل برای غلبه بر جبهه حق نقاط ثقل و مؤلفه‌های اصلی در بقای جبهه حق را هدف گرفته و تلاش می‌کند به روش‌های مختلف آن نقطه ثقل را از بین برده یا از کارآمدی بیندازد تا با فرو ریختن یکی از ستون‌های اصلی جبهه حق ساختار این جبهه متزلزل شده و پویایی آن از بین برود.