تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

متون تاریخی و مذهبی

معرفی رشته زبان و ادبیات ارمنی

هدف تربیت افرادی است که برای انجام وظیفه معلمی زبان و ادبیات ارمنی به دانش‌آموزان مدارس خاص ارامنه کارآیی کافی را داشته باشند.