بایگانی‌ مسابقه دوی 5 کیلومتر
دانش آموز با حجاب آمریکایی را از مسابقه کنار گذاشتند+ عکس ۰۶ آبان ۱۳۹۸

دانش آموز با حجاب آمریکایی را از مسابقه کنار گذاشتند+ عکس

یک دونده 16 ساله آمریکایی پس از پایان مسابقات دوی مدرسه به علت داشتن حجاب از مسابقه کنار گذاشته شد.