بایگانی‌ مسلمان و مسیحی
نشست «همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان در مواقع بحرانی» در بیروت برگزار شد + فیلم ۲۱ دی ۱۳۹۸

نشست «همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان در مواقع بحرانی» در بیروت برگزار شد + فیلم

اصحاب قلم و متفکران لبنانی در نشستی با عنوان «همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان در مواقع بحرانی» به گفتگوی تعاملی پیرامون این موضوع پرداختند