بایگانی‌ مشاور مسلمان
مشاور مسلمان زندان ایالتی نیویورک از تبعیض ضداسلامی در محیط کار شکایت کرد ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

مشاور مسلمان زندان ایالتی نیویورک از تبعیض ضداسلامی در محیط کار شکایت کرد

یک بانوی مسلمان که به عنوان مشاور مذهبی زندان زنان در ایالت نیویورک آمریکا به کار مشغول بوده، از رفتار اسلام هراسی سرپرست زندان که سبب استعفای وی شده، شکایت کرد.