تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

مصطفی ملکیان

بشنوید| جامعه ناسالم؛ «مراتب منکرهای اجتماعی»

ردنا (ادیان نیوز) - مصطفی ملکیان در این سخنرانی که در جمع عده ای از مردم کاشان ایراد شد، مختصات یک جامعه ناسالم را بررسی می کند و مورد کنکاش دقیق قرار می دهد. به گفته وی آغاز انحراف از جایی شروع می…

اشتباه روشنفکران دینی درباره «خدا»

ادیان نیوز - ردنا: از من پرسیده‌اند چگونه از استدلا‌ل‌گرایی، فرآیندگرایی، مقدم‌بودن عقل و نظایر این‌ها دفاع می‌کنی و در عین حال مطالبی شوریده و عاطفی ـ عرفانی نوشته و در آن بعضاً چیزهایی را می‌نگاری…