بایگانی‌ منزلت امام علی
مقام و منزلت امام علی (ع) از منظر پیامبر (ص) چگونه است؟ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

مقام و منزلت امام علی (ع) از منظر پیامبر (ص) چگونه است؟

حدیث پیامبر اسلام (ص) درباره مقام و منزلت امام علی (ع) را در اینجا بخوانید.