بایگانی‌ میشل دوبست
کاردینال اعظم فرانسه: دانشگاه ادیان و مذاهب یک جهان است ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

کاردینال اعظم فرانسه: دانشگاه ادیان و مذاهب یک جهان است

 کاردینال اعظم فرانسه که برای بازدید از دانشگاه ادیان و مذاهب به شهر قم سفر کرده بود، در نشستی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه شرکت کرد.