مرور برچسب

میلاد حضرت زینب

زینب کبری، الگوی رفتار اجتماعی زن مسلمان

ردنا (ادیان نیوز)/ پیش از ورود به بحث اصلی باید به دو مقدمه توجه داشت. نخست آنکه تنها ملاحظه عوامل مؤثر بر شخصیت حضرت زینب خود برای تبدیل شدن آن بانوی ارجمند به یک الگو کافی است. برای این منظور…

نامه عایشه بنت الشاطی نویسنده کتاب «السیده زینب عقیله بنی‌هاشم» و ماجرای نوشتن یک اثر ماندگار

بنت الشاطی با نوشتن کتاب گرانسنگ و وزین «السیده زینب عقیله بنی هاشم» بین شیعیان، معروف و مشهور شد. او در مقدمه این کتاب نامه ای نوشته و آن را به پدرش «شیخ محمدعلی عبدالرحمن» تقدیم کرده است. وی سبب…