بایگانی‌ ناکارآمدی دین
مسئولیت حوزه‌های علمیه و فقها در به‌روز رسانی و کارآمدسازی دین ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

مسئولیت حوزه‌های علمیه و فقها در به‌روز رسانی و کارآمدسازی دین

آیا ضرورت به‌روزرسانی احکام، به دوران گذشته اختصاص داشت و در جهان جدید که هر روز تحولات و تغییر نیازهای بشر شتاب بیشتری به خود می‌گیرد، روزآمدسازی و انعطاف در احکامی که هزار سال پیش در منطقه‌ای خاص تشریع شد، لازم نیست؟