بایگانی‌ نظر رهبری
روایتی از موضع مقام معظم رهبری درباره موضوع «چند همسری» ۱۵ آبان ۱۳۹۸

روایتی از موضع مقام معظم رهبری درباره موضوع «چند همسری»

حجت الاسلام شهاب مرادی گفت: در آن دیدار، یکی از حضار در خصوص بحث جمعیت به موضوع تعدد زوجات اشاره کرد که حضرت آقا فرمودند، «من روی این موضوع ملاحظاتی دارم و با توصیه به آن موافق نیستم».