تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

نیایش همازور

برگردانی از نیایش همازور

هنگامی که موبد در انتهای آیینهای دینی، همازور دهمان می خواند، واژه ها و مفاهیمی چند از آن را می فهمیم و با همین، آن قدر چنان ذوق میکنیم که از آنچه در نمی یابیم در میگذریم.

این وب‌سایت برای بهبود تجربه شما از کوکی استفاده می‌کند. حدس می‌زنیم شما با این کار موافق هستید، اما در صورت تمایل می‌توانید انصراف دهید. پذیرفتن ادامه