بایگانی‌ هزینه اربعین
برای شرکت در مراسم اربعین ۹۸ چقدر باید هزینه کنیم؟ ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

برای شرکت در مراسم اربعین ۹۸ چقدر باید هزینه کنیم؟

میزان قابل توجهی از هزینه شرکت در مراسم اربعین برای زوار حذف شده است و جهت اعزام به عتبات باید در سامانه سماح ثبت‌نام کنید.