تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

هفتم تیر

بهداشت و تنظیم خانواده از نظر اسلام

این کتاب مجموعه چهار گفتار شهید دکتر بهشتی در مورد مسائل تنظیم خانواده و کنترل جمعیت است که با عنوان «بهداشت و تنظیم خانواده از نظر اسلام» در سال 1351 در انجمن اسلامی پزشکان ایراد شده است.

چرا شهید بهشتی جوانان را دعوت به عاشقی می‌کند

«جوانان بیایید عاشق شوید» برگرفته از خطابه‌ای از شهید بهشتی است؛ این دعوت و این تشویق به عاشق شدن به دو دلیل امر تأمل‌برانگیزی محسوب می‌شود؛ اول اینکه شهید بهشتی یک فقیه و فیلسوف بود و شگفتی دوم این…