مرور برچسب

هویت ارمنیان

نقش کلیسای ارمنی در تداوم استمرار هویت ارمنیان

ارمنیان به منزلۀ قومی باستانی و دارای فرهنگ و تمدن، با وجود فراز و نشیب های فراوانی که در طول تاریخ پشت سر گذاشته اند، به حیات فرهنگی و اجتماعی خود ادامه دادند و سرانجام، علاوه بر حفظ و انتقال…