به بهانه روز نارنجی؛ روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

پرونده خشونت علیه زنان

نگاهی مجدّد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن

‏مقاله حاضر به بررسی مسئله خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریم در دو محور پرداخته‌است. نویسندگان: حسین بستان (عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)،  رضا دهقان نژاد. چکیده مقاله حاضر به بررسی مسئله…

دلایل خشونت فیزیکی مردان علیه زنان

به گزارش ادیان‌نیوز (ردنا)، خشونت علیه زنان یکی از موانع مهم بازدارنده در توسعه همه جوامع است، خشونت علیه زنان را می‌توان در همه اشکال فیزیکی اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی و هم در حوزه عمومی و…

بررسی معضل خشونت علیه زنان از دیدگاه قرآن

به گزارش ادیان‌نیوز (ردنا)؛ زنان در تاریخ به واسطه فرهنگ، آیین و سنت ها دچار نوعی انزوا هستند گاهی این انزوا به واسطه فرهنگ قبیله ای است و گاهی نام دین بر آن نهاده می شود. دین اسلام که پیامبر آن…