مرور برچسب

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چرا تعطیلی اجتماعات مذهبی خلاف عقل و شرع نیست؟

حجت‌الاسلام مهدوی‌زادگان پژوهشگر دینی معتقد است ازآنجاکه ممکن است یک اجتماع مذهبی جان افراد را بخاطر شیوع کرونا به خطر بیندازد، در چنین مواردی قاعده اسلام این است که حکم شرعی باید معلق شود.

مسائل جدید فلسفه دین از منظر فمینیست ها

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)؛ هفته گذشته، پژوهشکده حکمت معاصر با همکاری پژوهشکده غرب شناسی و گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با عنوان «فرایند عشق در فلسفه دین زنانه…