مرور برچسب

چادر خواهران مقدس

انواع کلاه ها و روسری ها در ادیان و مذاهب

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ برای بسیاری از ادیان و مذاهب پوشاندن سر نوعی هویت را القا می‌کند. پوشش سر در واقع نوعی نماد با معانی و کاربردهای خاص است. در این گزارش تصویری با برخی از این پوشش‌ها، تاریخچه…