مرور برچسب

چالش کرونا

استاد لائیک دانشگاه کانادا: با «دعا» مقابل ویروس کرونا احساس آرامش می‌کنم

استاد لائیک دانشگاه کانادا می‌گوید اگر با خود صادق باشم، دعاهایی را که از کشیش کلیسا شنیدم دوباره با پدر و مادرم می‌خوانم. این کشیش در مورد چگونگی یک خدای مهربان که می‌خواهد «گرسنه‌ها را تغذیه کند،…