بایگانی‌ کتاب خوانی
رواج فرهنگ مطالعه در جامعه، از نشانه های سبک زندگی مطلوب است ۰۱ آذر ۱۳۹۸
مدرس و پژوهشگر حوزه علمیه خواهران:

رواج فرهنگ مطالعه در جامعه، از نشانه های سبک زندگی مطلوب است

مدرس و پژوهشگر حوزه علمیه خواهران، یکی از نشانه های سبک زندگی مطلوب را رواج فرهنگ مطالعه در جامعه و اهتمام مردم به این قضیه دانست.