بایگانی‌ کتاب «سفر شهادت»
چرا زیارت امام حسین(ع) بالا‌تر از حج و عرفه است؟ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

چرا زیارت امام حسین(ع) بالا‌تر از حج و عرفه است؟

کتاب «سفر شهادت» در سخنان برگزیده‌ای از امام موسی صدر به مقایسه زیارت امام حسین(ع) از حج و عرفه پرداخته است که به انگیزه این روز مبارک بخشی از آن را با هم می‌خوانیم.