بایگانی‌ کتاب گردشگری اسلامی
کتاب گردشگری اسلامی دریچه‌ای به سوی الگوهای اسلامی توسعه ۱۳ آبان ۱۳۹۸

کتاب گردشگری اسلامی دریچه‌ای به سوی الگوهای اسلامی توسعه

کتاب "گردشگری اسلامی" نوشته مهدی جمالی‌نژاد به بررسی زوایای مختلف گردشگری مذهبی و اسلامی، اهمیت، عوامل ایستایی، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو، راهکارهای توسعه، عوامل عقب ماندگی، امکانات و محدودیت‌ها و تاثیرات گردشگری اسلامی می‌پردازد.