بایگانی‌ کسالت و تنبلی
به دنبال ثروت بادآورده نباشید ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
قرعه‌کشی‌هایی که جامعه را تنبل می‌کنند/

به دنبال ثروت بادآورده نباشید

همه پیشرفت‌هاى مادّى دنیا در همه‌ دوره‌ها و همچنین پیشرفت‌های معنوى، روحى و درونى هر انسانی، جز با کار فراهم شدنى نیست. به هیچ ملتی و به هیچ جمعیتی، از خزانه‌ی غیبت الهی هیچ چیز نمی‌دهند، مگر با تلاش و کوشش.