تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

کفتگوی ادیان

خلاصه فیلم «دو پاپ» از زبان خود پاپ

بنده در ملاقاتی که با ایشان در سال2014 داشتم ازشان پرسیدم چرا کنار رفتید؟ گفتند من پیر بودم و سنّم بالارفته بود و من روحانی بودم نه یک مدیر اجرایی...