بایگانی‌ کفویت زن و شوهر
کفویت و همتایی ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

کفویت و همتایی

اما چنانچه در زندگی روزمره ی شما مسائل مادی تأثیر گذار است، باید حتما به کفویت اقتصادی دو خانواده توجه کنید وگرنه ازدواج شما با تنش ها و مشکلات متعدد مواجه خواهد شد.