مرور برچسب

کلیسای دیجیتال

عبور از معابد حقیقی به معابد مجازی

مترجم: جواد دهقان به گزارش ادیان‌نیوز، فاکس‌نیوز در گزارشی نوشت: انتظارات مردم تا حدودی نشان می‌دهد که کلیساها باید بمیرند اما جایگزین آنها کلیسای دیجیتال هم نیست. من درحالی‌که عاشق…

عبور از معابد حقیقی به معابد مجازی

به گزارش ادیان‌نیوز، فاکس‌نیوز در گزارشی نوشت: عبور از معابد حقیقی به معابد مجازیانتظارات مردم تا حدودی نشان می‌دهد که کلیساها باید بمیرند اما جایگزین آنها کلیسای دیجیتال هم نیست. من درحالی‌که عاشق…