مرور برچسب

کمک به دیگران

بخندیم، به داد هم برسیم

برای خوب بودن، برای خوبی‌کردن لازم نیست راه دوری برویم. برای کار خیر کردن نیز نباید حتماً پول‌دار باشیم و دست به‌جیب؛ کارهای خیلی ساده‌تری هم هست. برای نمونه کافی است گاهی به دیگران لبخندی بزنیم،…