بایگانی‌ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
تصویب کلیات طرح مجازات توهین کنندگان به ادیان و مذاهب ۲۱ آبان ۱۳۹۸
عضو هيات رئيسه كميسيون قضائي و حقوقي مجلس خبر داد:

تصویب کلیات طرح مجازات توهین کنندگان به ادیان و مذاهب

رضازاده از تصويب كليات طرحي در كميسيون متبوعش خبر داد كه طبق آن براي توهين كنندگان به اديان و مذاهب پذيرفته شده در قانون اساسي مجازات در نظر گرفته مي شود.