بایگانی‌ کودکان کار اینستاگرام
بهره‌کشی والدین از بچه‌های بامزه در اینستاگرام ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
کود‌ک‌آزاری روانی/

بهره‌کشی والدین از بچه‌های بامزه در اینستاگرام

مادری که هر روز لباس جدید به فرزندش می‌پوشاند و او را به آتلیه عکاسی می‌برد و پدری که هر روز با عکس‌های شیرین‌زبانی جدید فرزندش از مردم لایک ‌می‌گیرد،‌ والدین مهربانی نیستند؛ آنها فقط یک کودک‌آزار هستند.