مرور برچسب

۷ راز

آشنایی مختصری با آئین نیایش کلیسای شرق آشور

ردنا (ادیان نیوز)؛ آئین نیایش کلیسای شرق در قرن هفتم توسط پاتریارک ایشو یهب سوم تصویب شد. سال کلیسائی بر محور عید رستاخیز و در درجه دوم عید میلاد و تعمید مسیح برنامه ریزی شده است که به چند هفته…