مرور برچسب

bible in farsi

درباره کتاب مقدس مسیحیان چه می‌دانید؟

به گزارش ادیان نیوز؛ کتاب مقدس یکی از مهمترین منابع دین مسیحیت است،  همانند اسلام که قرآن یکی از مهمترین منابع آن محسوب می شود. اما کتاب مقدس مسیحیان کاملاً متفاوت با کتاب مقدس مسلمانان است.…