مرور برچسب

Claude Rivière

نگاه «کلود ریویر» به دین؛ دین در جوامع مدرن

ادیان نیوز: به تازگی کتاب دیگری از «کلود ریویر - Claude Rivière» با عنوان «جامعه – انسانشناسی ادیان» با ترجمه دکتر علیرضا خدامی و به همت نشر نی روانه بازار نشر شده است. از این رو، بر آن شدیم تا در…