بایگانی‌ Perkim
با رفتارتان غیرمسلمانان را به آموزه‌های اسلام جذب کنید ۰۹ آذر ۱۳۹۸
نخست‌وزیر مالزی:

با رفتارتان غیرمسلمانان را به آموزه‌های اسلام جذب کنید

نخست‌وزیر مالزی با تأکید بر ضرورت تلاش مسلمانان برای تقویت ویژگی‌های‌ مثبت،‌ گفت: رفتار مناسب باعث جذب غیر‌مسلمانان به اسلام می‌شود.