بایگانی‌ Pew Research Center
جذابیت بازار مد اسلامی برای برندهای معروف جهانی ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

جذابیت بازار مد اسلامی برای برندهای معروف جهانی

برندهای پوشاک مشهور جهان در سال‌های اخیر نگاه ویژه‌ای به بازار رو به رشد مد و پوشاک اسلامی داشته‌اند.