مرور برچسب

Rajneesh

مقایسه مراقبه در مکتب اشو و اسلام (۱)

ردنا (ادیان‌نیوز) / مراقبه از جمله اصولی است که در آموزه های اشو فراوان مورد توجه قرار گرفته است و تمجیدها و توصیف های اشو از آن حدی است که می توان به جرئت گفت اشو با مراقبه در پی حل تمام مشکلات و…