مرور برچسب

Samsara

درباره کتاب تناسخ: گذشته و امروز

ردنا (ادیان نیوز) / داستان نگارش این کتاب از آنجا آغاز شد که یکی از بستگان که شوهرش در میان سالی فوت کرده بود، برای تسکین آلام و سبک شدن مصیبتش، به پیشنهاد برخی دوستانش شروع به مطالعه در باره امکان…