واکنش حزب الله به تعلیق فعالیت وفاق و وعد

به گزارش ادیان نیوز، در بیانیه حزب الله لبنان آمده است:
مسؤولان بحرینی در اقدامی سرکوبگرانه و خطرناک، فعالیت جمعیت وفاق و وعد را برای سه ماه به حالت تعلیق در آوردند که این امر موجب تشدید بحرانهای داخلی این کشور خواهد شد.
این اقدام نشان می دهد که انتخاباتی که مسؤولان بحرینی به دنبال آن بودند، انتخاباتی صوری بود و اراده و خواست واقعی ملت بحرین در آن جایی نداشت.
این اقدام بیانگر آن است که مسؤولان حاکم در بحرین قصد ندارند که گامهایی جدی جهت حل بحران سیاسی در این کشور بردارند، که این امر بر آینده سیاسی بحرین به صورت کلی پیامدهایی منفی خواهد داشت.
حزب الله لبنان این اقدام سرکوبگرانه را محکوم می کند و آن را بیانگر خوی استبدادی حاکمیت بحرین و مخالفت با مطالبات طبیعی می داند، این اقدام مخالفتی غیرقابل توجیه با اجرای مطالبات برحق سران و اصحاب اندیشه و علما و جنبشهای ملی در بحرین به شمار می آید.
منبع: العالم
شاید دوست داشته باشید