نویسنده: پت موریسون؛چکیده : نویسنده در این مقاله به یکی از مسائل اساسی‌ای که جامعه آمریکا را تهدید می‌کند می‌پردازد. مسیحیت صهیونیسم و فعالیت‌های خطرناک این فرقه، تهدیدی بسیار جدی است که نه تنها مسلمانان بلکه جامعه مسیحی آمریکا را نیز تهدید می‌کند. پت موریسون با بررسی شعار‌ها و اصول عملی این فرقه، نسبت به […]

 نویسنده: پت موریسون؛

چکیده :

نویسنده در این مقاله به یکی از مسائل اساسی‌ای که جامعه آمریکا را تهدید می‌کند می‌پردازد. مسیحیت صهیونیسم و فعالیت‌های خطرناک این فرقه، تهدیدی بسیار جدی است که نه تنها مسلمانان بلکه جامعه مسیحی آمریکا را نیز تهدید می‌کند.

پت موریسون با بررسی شعار‌ها و اصول عملی این فرقه، نسبت به خطراتی که مسیحیان صهیونیسم برای جهان آینده به وجود خواهند آورد، هشدار می‌دهد. ارائه چهره‌ای خشن از مسیحیت و ایجاد اختلاف میان مسلمانان و مسیحیان، عمده‌ اهداف مسیحیان صهیونیست است. آنچه ممکن است بزرگ ترین تهدید سیاسی بالقوه برای صلح و امنیت آمریکا باشد، نه تروریست‌هایی که مخفیانه فعالیت می‌کنند و نه حتی اعزام شمار بیشتری از نیروهای آمریکا به خاورمیانه است.

تهدید واقعی، انتشار گسترده شعارهای دروغ مسیحیت بنیادگرا درباره «آخرالزمان» می‌باشد که با حمایت فراوان ـ مالی و نظامی ـ از دولت اشغالگر قدس همراه شده است. این تهدید تحت عنوان «مسیحیت صهیونیسم» فعالیت می‌کند. از نظر کارشناسان و منتقدین، این جنبش، قدرت مالی، سیاسی و مذهبی غیر قابل باوری را از رهگذر مساعدت‌های مالی آشکار و قوی مبلغان مذهبی، کلیساهای آنان و مردم مذهبی فراهم آورده است. اثرات جانبی دستور کار سیاسی سیستم اعتقادی مسیحیت صهیونیسم، بسیار هولناک است.