تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

حمله به شعائر و تبلیغات اسلامی از سوی سایت های تبشیری

به گزارش ادیان نیوز، از نظر این سایت ها، تلاش های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تبلیغ مدل و سبکی از زندگی اسلامی بیهوده بوده و حتی باعث تمسخر مردم مسلمان این کشور را نیز در پی داشته است.

تبشیری های وابسته به جریان صهیونیزم مسیحی حتی این تلاش جمهوری اسلامی ایران برای تبلیغ سبک زندگی اسلامی را به استفاده از قوه قهریه نسبت داده اند.
در این زمینه هر گونه اقدام دستگاه ها و سازمان ها در داخل ایران برای جلوگیری از شیوع بی بندوباری و برخی قوانین مصوب مجلس با شدیدترین هجمه ها از سوی تبشیری ها و سایت های وابسته به آنها مواجه می شوند.
حتی هیئت های عزاداری نیز از حملات خبری تبشیری ها به دور نمانده و افراد عزادار را گروهی افراطی و ویرانگر عنوان کرده و سعی داشته اند این گروه را در تقابل با مردم ایران قرار بدهند.
احیانا هر گونه جداسازی دختران و پسران حتی در کلاس های موسیقی در بین تبشیری ها با حسی از نفرت و انزجار روبر شده و آن را مباحثی بربحث برانگیز در جامعه عنوان می کنند. در کنار این هر گونه تبلیغ حجاب اسلامی و سیره شهدا در اماکن عمومی نیز با تمسخر تبشیری ها و کلیشه ای خواندن آنها همراه بوده است.
جالب اینکه تبشیری های وابسته به اردوگاه صهیونیزم مسیحی سعی کرده اند این تمسخرها را تمسخر مردم علیه شعارها و تبلیغات اسلامی جلوه دهند و با چاشنی مصاحبه های ساختگی مردمی در اماکن عمومی پازل سوء تبلیغاتی خودشان را تکمیل کرده اند.
منبع: رهروان ولایت
شاید دوست داشته باشید