تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

نگاهی انتقادی به نظام های حقوقی یهود و مسیحیت

نویسنده: حسینی،سیدابراهیم؛

چکیده :

هرچند در ابتدای امر به نظر می‌رسد نظام‌های حقوقی یهودیت و مسیحیت در مقابل نظام‌های حقوقی سکولارند،و از نظام‌های حقوقی دینی به شمار می‌آیند، اما براساس این پژوهش هیچ کدام از این دو،بنیاد دینی ندارند و دلیل این ادعا را می‌توان دو عامل تحریف و نسخ دانست. علاوه بر کاستی‌های ذاتی،پیوند یهودیت با صهیونیسم و جهت‌گیری‌ سکوریستی مسیحیت نیز سبب دور شدن این نظام‌ها از بنیادهای دینی خویش‌ است.در مقابل،نظام حقوقی اسلام با مصونیت از عوامل تحریف و نسخ‌ سکولاریزاسیون،شادابی و حیانی و الهی خود را حفظ کرده و به‌طور جدی توانایی‌ پاسخ‌گویی به نیازهای حقوقی جوامع بشری را دارد.

کلیدواژه : یهودیت ،مسیحیت ،اسلام ،نظام حقوق

شاید دوست داشته باشید