سرچشمه های عزاداری شیعه پس از واقعه کربلا

نویسنده: پور احمدی،حسین؛

چکیده:

در تاریخ شیعه،سنت عزاداری،علاوه بر جنبه‌های روحی و معنوی،رنگ سیاسی- اجتماعی نیز به خود گرفته است.شیعیان امامیه،با برپایی عزاداری و گرامیداشت شهیدان‌ کربلا،طرفداری از راه و روش پیشوایان شهید و مخالفت با دشمنان آنان را به نمایش می‌گذارند. این مراسم که هر سال پرشورتر برگزار می‌شود،این پرسش را مطرح می‌کند که‌ سرچشمه‌های عزاداری شیعهء امامیه پس از واقعه کربلا چیست؟ مقالهء حاضر با رویکرد تاریخی،ریشه‌ها و سرچشمه‌های این سنت را بیان می‌کند.

کلیدواژه : عزاداری ،امام حسین(ع) ،واقعه کربلا

شاید دوست داشته باشید