ایران کاری کرد که با بمب اتم هم امکان پذیر نیست

به گزارش ادیان نیوز، روزنامه البناء در تحلیلی از “خالد عبود” دبیر مجلس الشعب سوریه نوشت: «آمریکا در منطقه با اشتباهات محاسبه ای شدیدی مواجه شده است و استراتژی این کشور در منطقه به بن بست رسیده است. در این راستا ایران توانست از اوضاع آشفته منطقه به شکل ویژه ای بهره برداری کند و قدرت خود را به رخ آمریکا بکشد. آمریکا در سایه این اوضاع از لحاظ سیاسی و امنیتی به ایران فشار آورده تا بلکه بتواند این کشور را از صحنه سیاسی منطقه تا حدی دور کند. مقامات آمریکا با مشغله درست کردن برای ایران سعی دارند این کشور را به امتیازدهی وادارکنند ولی مقامات ایران با دقت این جریان را زیر نظر دارند.»
 این روزنامه لبنانی در ادامه نوشت: «ایران سیاست مشغله درست کردن آمریکا را به شکل راهبردی مدیریت کرده و از آن بهره برداری می کند. ایران در تلاش است تا مشغولیت های این چند سال در پرونده هسته ای را به سود خود و همپیمانان منطقه ای سازماندهی کند و اوضاع منطقه را در راستای تحقق اهداف خود پیش ببرد. آمریکا فکر می کند می تواند از طریق پرونده هسته ای، ایران را برای عقب نشینی از برخی مسائل منطقه متقاعد کند؛ حال آنکه ایران از موضوع هسته ای یک اهرم فشار برای آمریکا و حامیانش در منطقه به وجود آورده است و اهدافی را محقق کرده که با بمب اتم هم کسی نمی تواند آنها را محقق نماید. مقامات ایران به واسطه پرونده هسته ای در حال مانور هستند و همپیمانانشان را نیز در این مانور شرکت خواهند داد.»

منبع: جام
شاید دوست داشته باشید