ادیان نیوز: قرآن کریم بعد از معرفی شش جلوه فریبندگی دنیا در آیه ۱۴ سوره آل عمران، در آیات ۱۵ و ۱۶ به نقطه مقابل یعنی کسانی که فریفته دنیا و زر و زیورش نمی شوند اشاره می نماید و بهشت و چایگاه آنها را در آخرت توصیف می کند. سپس در آیه ۱۷ همین […]

ادیان نیوز: قرآن کریم بعد از معرفی شش جلوه فریبندگی دنیا در آیه ۱۴ سوره آل عمران، در آیات ۱۵ و ۱۶ به نقطه مقابل یعنی کسانی که فریفته دنیا و زر و زیورش نمی شوند اشاره می نماید و بهشت و چایگاه آنها را در آخرت توصیف می کند. سپس در آیه ۱۷ همین سوره به بیان ۵ صفت متقین و پرهیزگاران می پردازد.
«الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ.»
«همان صابران و راستان در اعتقاد و گفتار و كردار و فرمانبرداران و انفاق كنندگان و آمرزش‏ خواهان در سحرها.» (آل عمران، آیه ۱۷)
 
سه نکته:
* افراد با تقوى داراى ۵ ويژگى‏ هستند:
۱- صبر در برابر مشكلات، صبر بر ترك گناهان و صبر بر انجام واجبات.
۲- صداقت در گفتار و رفتار.
۳- خضوع وفروتنى در انجام دستورات، بدون غرور و خود برتربينى.
۴- انفاق از هر چه خداوند به آنان روزى كرده است .
۵-  مناجات‏هاى سحرى و آمرزش‏خواهى از خداوند.
** نکته حائز اهمیتی که باید بدان توجه شود این است که از بین ۵ صفتی که قرآن برای متقین بر می شمرد ۳ صفت درونی است و به افکار انسان مربوط است. یعنی اینکه انسان مومن بیش از اینکه مشغول نماز و روزه و عبادات باشد باید نگرش و تفکر خود را اصلاح نماید.
*** جالب اینکه در بین عبادات عملی هم نامی از عباداتی که ما انتظار آن را داریم نمی آورد. بلکه به دو مورد خاص اشاره نموده:
انفاق و استغفار سحرگاهی.
پس باید بدانیم این دو کار بسیار مطلوب و مورد توجه ویژه خداوند هستند و اتفاقاً ما نیز نسبت به این عبادات بی تفاوتیم و نه در خصوص انفاق دستمان فعال است نه در طول سال محض رضای خدا یک شب –ولو به چند دقیقه- عبادت سحرگاهی داریم!
منبع: تراز