تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تحلیلی از واژه ولایت در سپهر اندیشه سیاسی اسلام

نویسنده :  جعفرپیشه فرد مصطفی*
 
* جامعه المصطفی العالمیه
 
چکیده:

چکیده فارسی:
«ولایت» از واژگان کلیدی و اساسی در اندیشه سیاسی اسلام محسوب می شود. فهم دقیق و صحیح این مفهوم، کلید اصلی فهم نظام سیاسی اسلام و به ویژه نظریه ولایت فقیه، محسوب می شود. در سالیان اخیر، شبهات فراوانی علیه اندیشه و نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه مطرح شده که ناشی از عدم تلقی صواب از مفهوم ولایت بوده است. مقاله پیش رو، پژوهشی علمی در راستای فهم صحیح این مفهوم در منظومه مفاهیم اسلامی و سپهر اندیشه سیاسی اسلام می باشد.

چکیده عربی:
مصطلح الولایه یعتبر من المصطلحات الأساسیه فی الفکر السیاسی للإسلام، وفهمه بشکل دقیق وصحیح هو مفتاح فهم النظام السیاسی فی الإسلام ولاسیما نظریه ولایه الفقیه. فی السنوات الماضیه طرحت شبهات کثیره حول الفکر والنظام السیاسی المستند إلی ولایه الفقیه، وهی فی الحقیقه ناشئه من الفهم الخاطئ لمفهوم الولایه.

وهذه المقاله تتضمن دراسه علمیه الغرض منها بیان مفهوم الولایه وفهمه فهما صحیحا فی منظومه المفاهیم الإسلامیه وأفق الفکر السیاسی فی الإسلام.
 
کلید واژه:
کلیدواژه فارسی: ولایت، نظام سیاسی اسلام، اندیشه سیاسی، ولایت فقیه (کلیدواژه عربی: الولایه، النظام السیاسی فی الإسلام، الفکر السیاسی، ولایه الفقیه)

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.