تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ولایت مداری در الگوی پیشرفت سیاسی اسلامی ـ ایرانی

نویسنده :  طاهری مهدی*
 
* قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 
چکیده:

چکیده فارسی:
در اندیشه اسلامی، خداوند خالق و مالک عالم هستی است و تصرف در ملک او نیازمند اذن و اجازه می باشد. پیشرفت سیاسی مستلزم تصرف در عالم تشریع بوده و این تصرف نیز مشروط به اذن و اجازه مالک است. ولی الاهی، که در پیامبر (ص)، ائمه (ع) و در عصرغیبت، در فقیه عادل و با کفایت متجلی می گردد، تنها کسی است که از سوی خداوند مأذون و مأمور بوده تا در راستای هدف خلقت، در این عالم تصرف نماید.

ازاین رو، پیشرفت سیاسی اسلامی، فرایندی است که در نتیجه انجام عمل صالح سیاسی، از که توسط افراد ماذون از سوی ولی امر، در جهت سعادت انسانی برای برپایی عدالت و دست یابی به حیات طیبه، تحقق یافته و موجب پویایی تمدن کمال محور می گردد. تحقق این امر مبتنی بر عبودیت الاهی، و فرجام شناسی و باور به زندگی در سرای آخرت می باشد.

در این صورت، جامعه از شاخص هایی هم چون عمل صالح سیاسی، بصیرت سیاسی و اطاعت پذیری، که شرط تحقق پیشرفت سیاسی است، بهره مند خواهد شد، ازاین رو، پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی، تنها بر اساس نظریه انتصابی ولایت فقیه متصور است؛ سایر دیدگاه ها در این مورد، ارتباط مستقیمی با پیشرفت سیاسی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، پیشرفت سیاسی در صورتی محقق خواهد شد که انسان با اختیار سیاسی خویش، ولایت ولی الاهی را برگزیده و با انجام عمل صالح سیاسی، خویشتن را مطیع اوامر او گرداند .

چکیده عربی:
طبقا لأصول الفکر الإسلامی، فإن الله تعالی هو خالق العالم ومالکه، والتصرف فی ملکه بحاجه إلی إذنه. والتطور السیاسی یتطلب التحکم بعالم التشریع، وهذا التحکم بدوره یتطلب إذن المالک، وبالطبع فإن النبی (ص) والأئمه (ع) والفقیه العادل الذی یتسم بکفاءته فی عصر الغیبه، هم فقط مأذونون ومأمورون من قبل الله تعالی فی التحکم فی هذا العالم فی رحاب الهدف من الخلقه.

واستنادا إلی هذا، فإن التطور السیاسی الإسلامی عباره عن عملیه تحدث إثر القیام بأی عمل سیاسی صالح یتحقق بواسطه أشخاص أو مؤسسات بإذن ولی الأمر، وذلک من أجل سعاده البشر وإقامه العدل وبلوغ الحیاه الطیبه، الأمر الذی یحقق حضاره متکامله. لذا، فإن التطور السیاسی فی المجتمع الولائی یمکن تصوره فقط علی أساس نظریه تنصیب الولی الفقیه، أما سائر النظریات فهی لا ترتبط بشکل مباشر مع التطور السیاسی. و هذا الأمر یتطلب البصیره والإیثار والطاعه للولی الفقیه والثبات السیاسی، إلخ.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: خلقت، ملکیت، ولایت، تصرف، پیشرفت، پیشرفت سیاسی ولایت مداری (کلیدواژه عربی: الخلقه، الملکیه، الولایه، التحکم، التطور، التطور السیاسی، محوریه الولایه)

شاید دوست داشته باشید